Spoločnosť Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. bola vytvorená v roku 2010 s cieľom vybudovať modernú a pružnú stavebnú spoločnosť, ktorá bude riešiť komplexnú starostlivosť o zákazníka v oblasti výstavby dopravných a inžinierskych stavieb.

Svoj zámer opiera o zoskupenie pracovníkov s vysoko-odbornou kvalifikáciou a dlhoročnými skúsenosťami z oblasti dopravného stavebníctva.

Výsledkom kombinácie skúseností, kvalitného technického a technologického zabezpečenia sú, doposiaľ úspešne realizované stavebné diela, čím sa potvrdila správnosť zvolenej cesty ...

created by DSB